Sosyal Sorumluluk
Grubumuz, güçlü ve çağdaş  bir toplumun evrensel değerlere saygılı, sosyal ve ekonomik sorunların çözümüne katkıda bulunacak çağdaş  nesillerin yetişmesiyle varlık bulacağına inanmaktadır ve bu anlamda toplumu bilinçlendirmek ve toplum üzerinde olumlu etkiler yaratabilmek adına sosyal sorumluluk faaliyetlerinde yer almaya önem vermektedir. ASC GRUP olarak, sosyal ve çevresel sorumluluklarımızı yerine getirmeye çalışarak toplumumuzun sürdürülebilir gelişimi için çaba sarf etmekteyiz. Sosyal sorumluluk çalışmalarımızda esas aldığımız ilkelerimiz şu şekildedir:
 
1-Faaliyetlerimizde doğabilecek çevresel etkileri en aza indirecek geliştirme alanlarını bularak çevresel çözümleri uygulamak,
2-Toplumumuzu ekonomik ve sosyal anlamda ileriye götürecek projeler üretmek, geliştirmek veya bu tür projelere destek vermek,
3-Eğitim alanında çalışmalar yaparak çağdaş nesillerin yetişmesine katkıda bulunmak, 
4-Çalışanlarımızın bireysel gelişimleri için gerekli çalışma ortamını sağlayarak kaliteli insan kaynağı yetiştirmek,
5-Medya kuruluşlarımızın yaptığı yayınlar ve/veya başka kuruluşlar tarafından yürütülen değerli projelere verdiğimiz destekler ile bireylerde toplumsal sorunların çözümüne yönelik farkındalık yaratılmasına katkıda bulunmak,
 
Aile içi  şiddet, kadın hakları ve kız çocuklarının eğitimi alanlarında yürüttüğümüz etkili sosyal sorumluluk projeleri ile toplumun bu konuda bilinçlenmesine yardımcı olmak,
 
İnsan hakları ve eşitliği vurgulamak; dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, inanç, din, mezhep, yaş, fiziksel engel ve benzeri nedenler ile ayrımcılık yapılmaması gerektiği bilincini topluma aşılamaya çalışmak,
Tüm sosyal sorumluluk çalışmalarımızın ölçülebilir ve sürdürülebilir etki yaratmasına özen göstermek.
 
Tüm faaliyetlerimizde toplum yararını gözetmeyi ön planda tutmaktayız ve çalışanlarımızı sosyal sorumluluk alanlarında gönüllü olarak çalışmaları için teşvik etmeye özen göstermekteyiz.