İlkelerimiz
Çevre Politikamız
 
Çevre bilinci yüksek bir standardı korumak
Kirliliği önlemek amacıyla gerekli teknik koşulları önceden çözüp uygulamak
Yapının her aşamasında yenilikçi ve sürdürülebilir tavsiyelerde bulunmak
Yasal gereksinimlere uymak
Sürekliliği ve çevresel performansı geliştirmeye yönelik çalışmak
 
 
Kalite Politikamız
 
Projenin Dünya çapında tanınan kalite standartlarına uygunluğunu sağlamak
Projenin uzun zamanlı başarısını ve yapının performansını sağlamak
Ödüllendirici ve sistematik bir biçimde çalışmak
 
 
Sürdürülebilirlik
 
Sürdürülebilir kalkınma alanında dünya çapında projelere imza atmak
Sürdürülebilir projeler için takip ve inceleme yapmak
Sürdürülebilir uygulamalara talep ve teşviğin arttırılmasını sağlamak
Sürekli bir eğitim ile gelişmeye devam etmek
Doğal spesifikasyonları yenilenebilir ve korumacı bir yaklaşım ile ele almak.